Polityka prywatności

1.     Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie jest Adwokat Doradca Podatkowy Marcin Górski Kancelaria Adwokacka Kancelaria Doradcy Podatkowego prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Adama Naruszewicza 30/80, 02-627 Warszawa, NIP:5291315282, REGON: 015625659.

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw mogą Państwo skontaktować się z nami również pod numerem telefonu: 604-742-911, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@gorski.waw.pl.

 

2.     Jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakich celach ?

 

Zapytanie o ofertę i zawarcie umowy:

Dotyczy to w szczególności przypadków przygotowania dla Państwa w odpowiedzi na przesłane zapytanie oferty świadczenia usług, przygotowania i zawarcia umowy o pomoc prawną, jak również wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy.

 

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, czyli adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podają nam Państwo w treści zapytania, w zależności od formularza. W celu przygotowania i zawarcia umowy będziemy przetwarzać ponadto Państwa adres zamieszkania, bądź prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP lub REGON.

 

W takim przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie stosownej umowy .

 

Podstawa prawna:

Podjęcia na Państwa żądanie konkretnych działań przed zawarciem umowy, w tym przygotowanie i przesłanie oferty oraz zredagowanie treści umowy oraz wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Newsletter prawo-podatkowy:

Kancelaria w ramach swojej działalności oferuje Państwu bezpłatną wysyłkę newslettera prawno-podatkowego zawierającego aktualne informacje o zmianach w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w danym okresie.

 

W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail.

 

Podanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera prawno-podatkowego jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przekazywanie Państwu newslettera.

 

Podstawa prawna:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

Przechowywanie danych osobowych

Na administratorze ciąży obowiązek przechowywania danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu, wynikający z art. 16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.

 

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich danych osobowych, które administrator przetwarzał w ramach wykonywania zawodu.

 

Podstawa prawna:

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

 

3.     Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie elektronicznej przy użyciu systemu informatycznego (np. programy i urządzenia elektroniczne, elektroniczne nośniki informacji), jak również w formie tradycyjnej przy użyciu dokumentacji papierowej. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług.

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez administratora danych osobowych, w tym profilowaniu.

 

4.     Okres przechowywania danych

Jeżeli dane osobowe zostały nam przekazane w celach ofertowych, okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.

 

Jeśli dojdzie do zawarcia stosownej umowy, administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub usługi świadczenia pomocy prawnej oraz przez okres przewidziany we właściwych przepisach prawa, w tym przez okres wynikający z art. 16c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.

 

Po upływie wymaganego okresu przechowywania danych osobowych, dane osobowe ulegają usunięciu.

 

5.     Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być:

-      upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy i osoby, z którymi administrator zawarł stosowne umowy cywilnoprawne,

-      podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych i zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo – finansową oraz inni prawnicy powołani w ramach zastępstwa procesowego,

-      organy administracji, instytucje i podmioty w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zawartej z administratorem umowy.

 

Pragniemy podkreślić, że korzystamy z usług dostawców, którzy posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające pełne bezpieczeństwo danych osobowych. Ponadto, podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają systemy obsługi poczty oraz skrypty statystyk.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

6.     Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?

 

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i aktualizowania, jak również prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.

 

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, wystąpią Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. Niezależnie od powyższego posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

7.     Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzane przez administratora objęte są tajemnicą zawodową, o której jest mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze oraz w art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

 

Administrator dysponuje odpowiednimi środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO i właściwymi regulacjami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania hostingowe, dane przechowywane na komputerach firmowych są dodatkowo szyfrowane i dostęp do nich jest zabezpieczany silnymi hasłami + kontrolą dostępu, nasz serwis działa w oparciu o aktualne i najnowsze standardy techniczne. Transmisja danych przez naszą stronę zabezpieczona jest ważnym certyfikatem SSL.

 

8.     Pliki cookies

 

Dla Państwa wygody strona internetowa: https://gorski.waw.pl używa plików cookies w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników (zapamiętania ustawień), obsługi określonych funkcji przyspieszających działanie strony oraz w celach statystycznych. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować treść i strukturę strony internetowej do jego indywidualnych preferencji.

 

Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzaną przez Państwa stronę internetową. Są one następnie zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym.

 

Strona stosuje cookies "wydajnościowe" służące do przyspieszenia działania strony internetowej w Państwa urządzeniu, aby przy ponownym jej odwiedzeniu strona wczytała się szybciej, oraz pliki cookies "statystyczne" pozwalające nam zbierać dane o odwiedzinach na podstronach (bez identyfikacji i profilowania).

 

Korzystając  ze strony mogą Państwo otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów współpracujących z Kancelarią takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich:

https://www.facebook.com/policy.php

https://privacy.google.com/#

 

Podczas pierwszej wizyty na stronie przy wykorzystaniu danego urządzenia wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies.

 

Ustawienia dotyczące cookies mogą zostać zmienione w przeglądarce internetowej. Jeśli nie życzą sobie Państwo przechowywania cookies na swoim urządzeniu końcowym, mogą Państwo zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez stosowną zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację dla stosowania przez stronę cookies.

 

 

 

 

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich. Dowiedz się więcej

Rozumiem