Usługi

Hotline podatkowe

Rozwiązywanie typowych problemów podatkowych, które powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Hotline prawne

Rozwiązywanie typowych problemów prawnych, które powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Reprezentacja

Usługa znajduje zastosowanie w przypadku zaistnienia sporu z organami podatkowymi albo innymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Opinie
prawno-podatkowe

Rozwiązywanie skomplikowanych problemów podatkowych oraz prawnych.Kładziemy nacisk na interes Klienta oraz jego bezpieczeństwo.

Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Dokumentacja na poziomie podmiotu powiązanego (local file) oraz na poziomie całej grupy podmiotów powiązanych (master file).

Analiza
danych porównawczych

Sporządzanie analiz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Formularze TPR

Pomoc w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Schematy podatkowe (MDR)

Pomoc w identyfikacji schematów podatkowych oraz w zakresie ich raportowania.

Due Diligence

Kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa. Kładziemy nacisk na rzetelność dokonanych ustaleń.

Audyty podatkowe
(VAT, CIT, PIT, inne)

Badanie zgodności zachowania Klienta z punktu widzenia odpowiednich przepisów podatkowych (CIT, VAT, PIT, inne).

Łączenia, podziały, przekształcenia

Usługa dotyczy restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności poprzez ich łączenie, podział oraz przekształcenie.

Usługowe
prowadzenie ksiąg

Prowadzenie ksiąg uproszczonych, jak również pełna rachunkowość, włącznie ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Klasyfikacja środków trwałych

Usługa dla podmiotów, które wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o skomplikowanej strukturze.

Wyceny

Wyceny przedsiębiorstw oraz składników majątku na potrzeby transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich. Dowiedz się więcej

Rozumiem