Zespół

Adwokat Marcin Górski

Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy | Partner

Adwokat, Doradca Podatkowy.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.

Marcin pracował dla międzynarodowych oraz krajowych firm doradczych (Arthur Andersem oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy). 

W chwili obecnej Marcin prowadzi własną Kancelarię Adwokacką Kancelarię Doradztwa Podatkowego.  Niezależnie od praktyki doradczej Marcin jest również cenionym wykładowcą, głównie z zakresu prawa podatkowego (BDO, MDDP, Oddziały Okręgowe Stowarzyszenia Księgowych, itp.).

Marcin specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz w prawie handlowym.


Agnieszka Czajkowska

Agnieszka Czajkowska

Dyrektor administracji

Ukończyła Wydział Administracji i Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania we Wrocławiu.

Od 1999 roku związana z branżą prawniczą. Od 14 lat odpowiedzialna za zaplecze administracyjne w kancelariach adwokackich. Od 2014 roku z sukcesem współpracuje z Adwokatem, Doradcą Podatkowym Marcinem Górskim. 

Organizuje i koordynuje pracę podległej administracji dbając o skuteczne i efektywne funkcjonowanie biura kancelarii. Dodatkowo w kancelarii odpowiedzialna jest za realizację strategii w obszarze szkoleń i współpracę w tym zakresie z zewnętrznymi dostawcami i partnerami biznesowymi.


Ola Pekról

Ola Pekról

Doświadczony Konsultant Podatkowy

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 r. ukończyła studia II stopnia z zakresu Doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w organach podatkowych oraz współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego.

Ola specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT) i podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cen transferowych.  


Filip Stradomski

Filip Stradomski

Doświadczony Konsultant Podatkowy

Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Filip posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących kancelariach prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego w Warszawie.

Do obszaru zadań Filipa należy bieżąca obsługa prawno-podatkowa Klientów Kancelarii oraz doradztwo w zakresie stosowania przepisów MDR oraz AML. Filip jest autorem publikacji prawno-podatkowych.


Natalia Wojewódzka

Natalia Wojewódzka

Doświadczony Konsultant Prawny

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała w ramach współpracy z czołowymi kancelariami prawnymi, gdzie doradzała klientom z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ochrony danych osobowych.  W kancelarii Górski Adwokaci i Doradcy Podatkowi Natalia odpowiedzialna jest za kompleksową obsługę prawną klientów.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w toku postępowań sądowych, jak również przed organami podatkowymi. Jest autorem publikacji prawnych i podatkowych.


Barbara Sufin

Barbara Sufin

Doradca Podatkowy | Of counsel

Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Zdała egzamin na doradcę podatkowego.

Barbara zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków dochodowych oraz VAT oraz projektami związanymi z dokumentacją TP dla małych i średnich przedsiębiorstw;  dla podmiotów z różnych branż i segmentów rynku; posiada długoletnie doświadczenie jako doradca podatkowy, zdobyte m.in. poprzez kilkanaście lat pracy w firmach konsultingowych Andersen oraz EY a także w PZU jako Dyrektor nadzorująca funkcję podatkową oraz sprawozdawczość.  Z sukcesem reprezentowała klientów w sporach w sprawach podatkowych, również przed sądami.

Doradza w kwestiach związanych z podatkowymi aspektami działalności podmiotów i sprawozdawczością podatkową. Wykonuje przeglądy diagnostyczne zarówno dla międzynarodowych jak i krajowych   podmiotów.   Barbara jest autorką publikacji na łamach periodyków profesjonalnych.


Witold Bojanowski

Witold Bojanowski

Ekonomista | Of counsel

Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Witold współpracował z Katedrą Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, a obecnie współpracuje z Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi.

W ramach swojej praktyki realizował projekty związane z rachunkowością zarządczą i finansową dla Klientów z takich branży jak: energetyka, wodociągi i gospodarka odpadami, media, telekomunikacja, przemysł chemiczny, branża auto-moto, gospodarka morska, inne. Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (środki trwałe). W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o.

Autor licznych publikacji w prasie fachowej z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (środki trwałe).


Dariusz Wawrzeńczyk

Dariusz Wawrzeńczyk

Ekonomista | Of counsel

Ukończył Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz jest stypendystą Erasmus w FachhochSchule w Austrii. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Dariusz specjalizuje się w audytach spółek jednostkowych i skonsolidowanych w oparciu o ustawę o rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, badania projektów konsolidacyjnych. Zajmuje się analizą opłacalności projektów inwestycyjnych, badaniem i doradztwem przy projektach unijnych.

Pracował dla takich spółek jak Deutsche Bank S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pionier Pekao S.A., KPMG Audyt sp. z o.o., Mazars Audyt Sp. z o.o oraz współpracował z Komisją Europejską w DG Regio.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich. Dowiedz się więcej

Rozumiem