Zespół

Marcin Górski

Marcin Górski

Tytuł zawodowy: Adwokat, Doradca Podatkowy

Edukacja:

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:

Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia.

Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o.

Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Specjalizacja:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • ceny transferowe,
 • przekształcenia, łączenia, podziały jednostek gospodarczych,
 • kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
 • postępowania karnoskarbowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo obrotu instrumentami finansowymi.

Paweł Łapacz

Paweł Łapacz

Tytuł zawodowy: Doradca podatkowy

Edukacja:

Ukończył Wydział Ekonomiki Ubezpieczeń i Bankowości Akademii Finansów w Warszawie oraz podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:

Paweł pracował dla takich podmiotów jak UGINE & ALZ Polska sp. z o.o. oraz C’M’S Cameron McKena Dariusz Greszta sp. k.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg (pełna rachunkowość, ewidencja VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz rozliczeń pracowników, w tym z tytułu PIT i ZUS.

Specjalizacja:

 • usługowe prowadzenie ksiąg (pełna rachunkowość, ewidencja VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • prawo pracy,
 • ubezpieczenia społeczne (ZUS).

Witold Bojanowski

Witold Bojanowski

Edukacja:

Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:

Witold współpracował z Katedrą Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, a obecnie współpracuje z Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi.

W ramach swojej praktyki realizował projekty związane z rachunkowością zarządczą i finansową dla Klientów z takich branży jak: energetyka, wodociągi i gospodarka odpadami, media, telekomunikacja, przemysł chemiczny, branża auto-moto, gospodarka morska, inne.

Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (środki trwałe).

W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o.

Autor licznych publikacji w prasie fachowej z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (środki trwałe).


Marcin Melon

Marcin Melon

Edukacja:

W 2006 roku ukończył studia z zakresu prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W latach 2007-2008. wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W 2015r. uzyskała certyfikat Trenera biznesu. W 2019r. ukończył studia na kierunku Administracja i Finanse Publiczne na SGGW.

Doświadczenie zawodowe:

Trener z zakresu prawa zamówień publicznych i PPP. Tematyką zamówień publicznych zajmuje się od 2000 roku. W latach 2004-2005 vice prezes ceyta Europejskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Konsultantów.

Prowadził szkolenia m.in dla GDDKiA, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, PGNiG, MSWiA, ZUS, PARP, Zarządu Służby Więziennej, Ministerstwa Transportu, Polskiego Centrum Akredytacji Handelsbanku, Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska, MEN, UOKIK, Polskiej Izby Turystyki, Instytutu Mickiewicza, Instytutu Nafty i Gazu, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Narodowego Centrum Badań, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, oraz liczne szkolenia dla wykonawców.

Współpracował także z Uniwersytetem Warszawskim, Polską Akademią Nauk, Portem Gdańskim, Instytutem Farmaceutycznym im. Rydygiera w Warszawie. Przeprowadza na zlecenie podmiotów publicznych około 50 postępowań przetargowych rocznie z zakresu energetyki, gospodarki wodno- ściekowej, budowy dróg, gospodarki odpadami, termomodernizacji obiektów kubaturowych, oraz fotowoltaiki. Realizował także projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz PPP w takich tytułach jak: Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Rachunkowość Budżetowa, Kalejdoskop Budowlany, Przegląd Komunalny, Gazeta Samorządu i Administracji, Wspólnota, Inwestycje Komunalne, Prawo Przedsiębiorcy, Przegląd Samorządowy, Samorząd Europejski, Przegląd Komunalny, Sport Plus, Maxymalny Przewodnik Budowlany, Nowy Przemysł

Specjalizacja:

 • Ekspert ds. zamówień publicznych

Dariusz Wawrzeńczyk

Dariusz Wawrzeńczyk

Edukacja:

Ukończył Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz jest stypendysta Erasmus w FachhochSchule w Austrii.

Obecnie jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Doświadczenie zawodowe:

Darek pracował dla Deutsche Banku S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Pionier Pekao S.A., KPMG Audyt sp. z o.o. Mazars Audyt Sp.z o.o oraz Komisji Europejskiej w DG Regio.

Specjalizacja:

 • audyty spółek jednostkowych i skonsolidowanych w oparciu o ustawę o rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, badanie pakietów konsolidacyjnych,
 • wyceny przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów
 • analizy techniczno-ekonomiczne,
 • kontrola wewnętrzna w spółkach,
 • analiza opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • badanie i doradztwo projektów unijnych,
 • finanse przedsiębiorstw.

Łukasz Banaszek

Łukasz Banaszek

Tytuł zawodowy: Adwokat

Edukacja:

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Łukasz posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach sądowych oraz wielokrotnie występował jako obrońca lub oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych oraz jako pełnomocnik w sprawach cywilnych. Od ponad 3 lat zajmuje się również obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizacja:

 • prawo cywilne,
 • postępowanie cywilne,
 • spory sądowe,
 • prawo karne,
 • postępowanie karne,
 • spółki osobowe oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • samorząd terytorialny.

Sławomir Zdunek

Tytuł zawodowy: Adwokat

Edukacja:

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Sławek posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach sądowych oraz wielokrotnie występował jako obrońca w sprawach karnych oraz karnoskarbowych.

Specjalizacja:

 • prawo cywilne,
 • postępowanie cywilne,
 • spory sądowe,
 • prawo karne,
 • postępowanie karne,
 • windykacja należności.

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem