Spory sądowe

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem procesów sądowych.

W szczególności procesów  gospodarczych i sądowo-administracyjnych, począwszy od doradztwa na etapie przedsądowym do zastępstwa procesowego przed Sądami Powszechnymi i Sądem

Najwyższym oraz zastępstwa w toku egzekucji sądowej. W ramach prowadzenia sporów sądowych zapewniamy, m.in.:

  • doradztwo na etapie przedprocesowym,
  • sporządzanie pozwów,
  • przygotowywanie pism przygotowawczych i wniosków dowodowych,
  • zastępstwo procesowe na terminach posiedzeń,
  • zastępstwo w postępowaniu mediacyjnym,
  • sporządzanie środków odwoławczych,
  • sporządzanie skargi kasacyjnej,
  • sporządzanie wniosków egzekucyjnych i współpracę z komornikami sądowymi,

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem