Reprezentacja w sprawach podatkowych

Występujemy w roli pełnomocnika w imieniu naszych Klientów w sferze stosunków, do których ma zastosowanie ordynacja podatkowa.

Nasze działa obejmują szeroki zakres czynności w sferze materialno-prawnej, jak i proceduralnej, poczynając od kontroli podatkowych, a kończąc na postępowaniu sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych.

W obszarze naszych świadczeń znajduje się między innymi redakcja konkretnych pism procesowych, a przede wszystkim reprezentacja w sprawach podatkowych przed właściwymi organami oraz sądami.

W myśl przepisów ustawy z 10 wrześnie 2015 roku o zmianie ustawy dotyczącej ordynacji podatkowej dokonane zostały zmiany odnośnie reprezentacji w sprawach podatkowych.

Zgodnie z tym występują trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne, do doręczeń. Ponadto dopuszczalne jest składanie pełnomocnictw w formie elektronicznej.

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem