Kontrole i postępowania

Kompleksowa pomoc podczas Kontroli i postępowań sądowo-administracyjnych.

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów w toku postępowań administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.

W szczególności w ramach prowadzonej działalności Kancelaria:

  • świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentowania Klientów w toku postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, czynności sprawdzające oraz kontroli celno-skarbowych, obejmujących
  • sporządza pisma w ww. postępowaniach obejmujące m.in. zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do protokołu kontroli, odwołania od decyzji, wnioski o stwierdzenie nadpłaty oraz inne pisma procesowe,
  • sporządza środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów administracji publicznej,
  • sporządza środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem