Zmiany w CIT 2019

Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2019 r. w Warszawie będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat Zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w 2019 roku. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

 • Zmiany w zakresie samochodów osobowych.
 • Zmiany w zakresie cen transferowych.
 • Zmiany w zakresie podatku u źródła.
 • Nowa preferencyjna stawka CIT – 9%.
 • Dochody z kwalifikowanej własności intelektualnej – nowa preferencyjna stawka – 5%.
 • Zysk zatrzymany oraz dopłaty na kapitał – nowa ulga.
 • Nowe zasady rozliczenia straty podatkowej.
 • Zmiany w zakresie amortyzacji.Składniki majątkowe niskocenne.
 • Podatek od nieruchomości komercyjnych.Nowe rewolucyjne zasady.
 • Sankcje w CIT.
 • Exit tax.Podatek od niezrealizowanych zysków.
 • Amortyzacja.
 • Leasing oraz najem.Jak postępować w przypadku części kapitałowej ? jak postępować w przypadku części odsetkowej ?
 • Ubezpieczenie.
 • Koszty eksploatacji.
 • Znaczenie limitu 150.000,00 PLN oraz limitu 75%.
 • Ewidencja VAT a limity.
 • Zasady ustalania proporcji dla potrzeb liczenia limitu.
 • Zasady ustalania wartości samochodu osobowego dla potrzeb liczenia limitu.
 • VAT a limity ?
 • Co ze starymi umowami leasingu ? stanowisko organów podatkowych.
 • Różnice między CIT i PIT.
 • Nowa definicja podmiotów powiązanych.Znaczący wpływ.Spółki kapitałowe a spółki osobowe.Jednostka główna oraz zakład. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
 • Cena transferowa.Wynik finansowy a cen transferowa.Metody szacowania dochodów / określenia albo weryfikacji cen transferowych.Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.Metoda ceny odsprzedaży.Metoda rozsądnej marży koszt plus.Metoda marży transakcyjnej netto.Metoda podziału zysków.Inne metody.
 • Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.Local File.Master File.Nowe limity dokumentacyjne.Nowe elementy dokumentacji.Nowe terminy sporządzenia.Znaczenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Master File.
 • Analiza danych porównawczych jako element dokumentacji.Kiedy analiza danych porównawczych ? Nowe Rozporządzenia.Dobór metody do analizy danych porównawczych.Analiza danych porównawczych przy porównaniu wewnętrznym.Analiza danych porównawczych przy porównaniu zewnętrznym.Dobór wskaźnika rentowności do metody.Znaczenie kwartyla dolnego, górnego oraz mediany.
 • Obowiązki informacyjne.Informacja o cenach transferowych.Elementy oraz termin.
 • Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.
 • Jak postępować w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ?
 • Jak postępować w przypadku zwolnień na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 • Pobór oraz zwrot podatku.Wniosek o zwrot podatku.Załączniki.Certyfikat rezydencji.Oświadczenia.Pozostałe.Tryb wniesienia.Termin rozpatrzenia.
 • Opinia o zastosowaniu zwolnienia.Wniosek.Termin i tryb wydania.Opłaty.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków.Znaczenie dla odpowiedzialności.
 • Certyfikat rezydencji jako kluczowy dokument.Kiedy kopia ? kiedy oryginał ? Pozostałe kwestie.
 • Definicja dochodów z kwalifikowanej własności intelektualnej.
 • Przychody oraz koszty uzyskania przychodów z kwalifikowanej własności intelektualnej.
 • Zasady obliczania podstawy opodatkowania.
 • Ewidencja przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

Organizatorem szkolenia jest firma BDO sp. z o.o. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Marzena Paćkowska (22) 543 17 45 marzena.packowska@bdo.pl

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem