Struktury logiczne. Nota. E-Sprawozdania.

Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2019 r. w Katowicach będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat nowych struktur logicznych dotyczących noty – e-sprawozdań finansowych . Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

 • Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych).
  2. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym.
  3. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych.
  4. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych w dochodem/stratą dla celów podatkowych.
  5. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku.
  6. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych.
  7. Strata z lat ubiegłych.
  8. Inne zmiany podstawy opodatkowania.
  9. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym


Organizatorem szkolenia jest firma BDO sp. z o.o. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Marzena Paćkowska (22) 543 17 45 marzena.packowska@bdo.pl

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem