Struktura logiczna. Nota. E-sprawozdania.

Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2019 r. w Olsztynie będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat nowych struktur logicznych dotyczących noty – e-sprawozdań finansowych . Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

1.Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych).

2.Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym.

3.Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych.

4.Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych w dochodem/stratą dla celów podatkowych.

5.Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku.

6.Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych.

7.Strata z lat ubiegłych.

8.Inne zmiany podstawy opodatkowania.

9.Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym.

10.Podatek dochodowy.

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Emilia Kokorniak nr tel: 089) 527-90-50; e-mail: biuro@olsztyn.skwp.pl

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem