Podatek u źródła - Rewolucja 2019

Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2019 r. w Poznaniu będzie miał miejsce wykład Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera z Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat nowych rewolucyjnych zmian w przepisach o podatku u źródła. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

1)Ogólne informacje na temat podatku u źródła.

a)Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

b)Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r.

2)Podstawowe pojęcia.

a)Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy.

b)Siedziba oraz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

c)Konstrukcja zakładu a ograniczony obowiązek podatkowy.

d)Rzeczywisty właściciel.

3)Podstawowe zasady opodatkowania należności licencyjnych.

a)Definicja. Prawo do używania dzieła literackiego, artystycznego i naukowego jako należność licencyjna.Programy komputerowe.Know – how.Odszkodowania za naruszenie praw.Należności licencyjne a wynagrodzenie twórców i wykonawców za publiczne wykonanie utworu.

b)Stawka podstawowa.Stawka preferencyjna.Zwolnienie.Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

c)Zwolnienie.Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich.

4)Podstawowe zasady opodatkowania odsetek.

a)Definicja.Odsetki karne jako odsetki.

b)Stawka podstawowa.Stawka preferencyjna.Zwolnienie.Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

c)Zwolnienie.Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich.

5)Podstawowe zasady opodatkowania dywidend.

a)Definicje.Dywidenda.Zaliczka na poczet dywidendy.Umorzenie udziałów i akcji.Likwidacja osoby prawnej.Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.Odsetki od pożyczki partycypacyjnej.Łączenie oraz podział spółek kapitałowych.

b)Stawka podstawowa.Stawka preferencyjna.Zwolnienie.Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

c)Zwolnienie.Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich.

6)Podstawowe zasady opodatkowania pracy najemnej – umowa o pracę oraz stosunki cywilnoprawne jako praca najemna - miejsce wykonywania pracy a miejsce opodatkowania pracy najemnej.

7)Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej.

8)Podstawowe zasady opodatkowania zysków kapitałowych.

9)Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości – spółki nieruchomościowe – klauzula nieruchomościowa – kiedy zyski kapitałowe a kiedy zyski z nieruchomości.

10)Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa.

11)Podstawowe informacje na temat techniki poboru podatku.

a)Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.

b)Jak w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ?

c)Jak w przypadku zwolnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ?

12)Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

a)Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ?

b)Wariat bezpieczny – pobór oraz zwrot podatku.Wariant obarczony ryzykiem – oświadczenie.

c)Wniosek o zwrot podatku.Załączniki.Zaświadczenia.Oświadczenia.Tryb wniesienia.Opłaty.Termin rozpatrzenia.

d)Oświadczenie.Należyta staranność.Znaczenie praktyczne odpowiedzialność.Odpowiedzialność.

13)Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.

a)Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ?

b)Opinia o zastosowaniu zwolnienia.Wniosek.Załączniki.Opłaty.Tryb oraz termin rozpatrzenia. Zakres czasowy obowiązywania.Znaczenie praktyczne.

14)Certyfikat rezydencji. Znaczenie praktyczne.Kiedy potrzebny ?Kiedy oryginał a kiedy kopia ?Znaczenie limitu 10.000,00 PLN.

15)Obowiązki informacyjne.

16)Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa.

17)Podstawowe informacje na temat zmian CFC Law.

Organizatorem wykładów jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Monika Białek telefon: 61 863 04 80; e-mail: monika.bialek@skwp.poznan.pl

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem