Podatek u źródła. Rewolucja 2019.

Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat rewolucyjnych zmian w przepisach dotyczących podatku u źródła. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

 • Ogólne informacje na temat podatku u źródła.
 • Podstawowe pojęcia.
 • Podstawowe zasady opodatkowania należności licencyjnych.
 • Podstawowe zasady opodatkowania odsetek.
 • Podstawowe zasady opodatkowania dywidend.
 • Podstawowe zasady opodatkowania pracy najemnej – umowa o pracę oraz stosunki cywilnoprawne jako praca najemna - miejsce wykonywania pracy a miejsce opodatkowania pracy najemnej.
 • Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej.
 • Podstawowe zasady opodatkowania zysków kapitałowych.
 • Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości – spółki nieruchomościowe – klauzula nieruchomościowa – kiedy zyski kapitałowe a kiedy zyski z nieruchomości.
 • Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa.
 • Podstawowe informacje na temat techniki poboru podatku.
 • Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.
 • Certyfikat rezydencji. Znaczenie praktyczne.Kiedy potrzebny ?Kiedy oryginał a kiedy kopia ?Znaczenie limitu 10.000,00 PLN.
 • Obowiązki informacyjne.
 • Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa.
 • Podstawowe informacje na temat zmian CFC Law.
 • Podatek u źródła na gruncie konwencji modelowej OECD oraz na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Przepisy polskie – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2018 r.
 • Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy.
 • Siedziba oraz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
 • Konstrukcja zakładu a ograniczony obowiązek podatkowy.
 • Rzeczywisty właściciel.
 • Definicja.Odsetki karne jako odsetki.
 • Stawka podstawowa.Stawka preferencyjna.Zwolnienie.Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Zwolnienie.Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich.
 • Definicje.Dywidenda.Zaliczka na poczet dywidendy.Umorzenie udziałów i akcji.Likwidacja osoby prawnej.Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.Odsetki od pożyczki partycypacyjnej.Łączenie oraz podział spółek kapitałowych.
 • Stawka podstawowa.Stawka preferencyjna.Zwolnienie.Możliwe warianty na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Zwolnienie.Warunki zastosowania na gruncie przepisów polskich.
 • Znaczenie limitu 2.000.000,00 PLN.
 • Jak w przypadku stawki zredukowanej albo zwolnienia na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ?
 • Jak w przypadku zwolnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ?
 • Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ?
 • Wariat bezpieczny – pobór oraz zwrot podatku.Wariant obarczony ryzykiem – oświadczenie.
 • Wniosek o zwrot podatku.Załączniki.Zaświadczenia.Oświadczenia.Tryb wniesienia.Opłaty.Termin rozpatrzenia.
 • Oświadczenie.Należyta staranność.Znaczenie praktyczne odpowiedzialność.Odpowiedzialność.
 • Jak postępować do limitu 2.000.000,00 PLN ? Jak postępować po przekroczeniu limitu 2.000.000,00 PLN ?
 • Opinia o zastosowaniu zwolnienia.Wniosek.Załączniki.Opłaty.Tryb oraz termin rozpatrzenia. Zakres czasowy obowiązywania.Znaczenie praktyczne.

Organizatorem szkolenia jest firma BDO sp. z o.o. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Marzena Paćkowska (22) 543 17 45 marzena.packowska@bdo.pl

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem