PIT 2018/2019 Rozliczenie roczne

Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2019 r. w Elblągu będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera z Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – rozliczenie roczne. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

 • Podział przychodów na źródła przychodów.
 • Przychody ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, zarząd, rada nadzorcza).
 • Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Kapitały pieniężne.Dywidendy.Zbycie udziałów / akcji.Pozostałe.Kiedy obowiązki płatnicze ? kiedy obowiązki informacyjne ?
 • Przychody z tytułu zbycia nieruchomości.Możliwe ulgi i zwolnienia.
 • Przychody z innych źródeł przychodów.Reprezentacja oraz reklama.Odszkodowania.
 • Ogólne zasady ustalania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
 • Świadczenia pieniężne oraz świadczenia rzeczowe.Podróże służbowe.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.Imprezy integracyjne.
 • Wybrane zwolnienia i odliczenia od podstawy opodatkowania.
 • Rola płatnika.Obowiązki płatnicze oraz informacyjne.
 • Skala podatkowa.Liniowy 19%. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Karta podatkowa.
 • Pełna rachunkowość.Księga przychodów oraz rozchodów.Ewidencja przychodów.Pozostałe ewidencje.
 • Ogólne zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
 • Wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 • Amortyzacja.
 • Zaliczki na podatek.Rozliczenie roczne.Zeznanie podatkowe.

Organizatorem wykładów jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Elblągu. Informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pan Cezary Wiśniewski telefon: 55 232 61 33; e-mail: skwp@elblag.com.pl

© 2011 - 2019 Kancelaria Górski

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej

Rozumiem