(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Zespół

Marcin Górski

Marcin Górski

Tytuł zawodowy: Adwokat, Doradca Podatkowy

Edukacja:

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:

Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia.

Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o.

Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Specjalizacja:

 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • ceny transferowe,
 • przekształcenia, łączenia, podziały jednostek gospodarczych,
 • kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
 • postępowania karnoskarbowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo obrotu instrumentami finansowymi.


Hubert Grzyb

Hubert Grzyb

Tytuł zawodowy: Adwokat, Doradca Podatkowy

Edukacja:

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:

W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego
w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Hubert posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, produkcja, branża IT, finanse i ubezpieczenia.

Przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i prawa.

W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Specjalizacja:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • JPK,
 • kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych,
 • postępowania karnoskarbowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy.

Paweł Łapacz

Paweł Łapacz

Tytuł zawodowy: Doradca podatkowy

Edukacja:

Ukończył Wydział Ekonomiki Ubezpieczeń i Bankowości Akademii Finansów w Warszawie oraz podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:

Paweł pracował dla takich podmiotów jak UGINE & ALZ Polska sp. z o.o. oraz C’M’S Cameron McKena Dariusz Greszta sp. k.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg (pełna rachunkowość, ewidencja VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz rozliczeń pracowników, w tym z tytułu PIT i ZUS.

Specjalizacja:

 • usługowe prowadzenie ksiąg (pełna rachunkowość, ewidencja VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • prawo pracy,
 • ubezpieczenia społeczne (ZUS).

Witold Bojanowski

Witold Bojanowski

Edukacja:

Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:

Witold współpracował z Katedrą Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, a obecnie współpracuje z Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi.

W ramach swojej praktyki realizował projekty związane z rachunkowością zarządczą i finansową dla Klientów z takich branży jak: energetyka, wodociągi i gospodarka odpadami, media, telekomunikacja, przemysł chemiczny, branża auto-moto, gospodarka morska, inne.

Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (środki trwałe).

W zakresie szkoleń współpracował w szczególności z takimi podmiotami jak: MDDP Akademia Biznesu sp. z o.o. sp.k. oraz BDO sp. z o.o.

Autor licznych publikacji w prasie fachowej z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (środki trwałe).

Specjalizacja:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Dariusz Wawrzeńczyk

Dariusz Wawrzeńczyk

Edukacja:

Ukończył Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz jest stypendysta Erasmus w FachhochSchule w Austrii.

Obecnie jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Doświadczenie zawodowe:

Darek pracował dla Deutsche Banku S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Pionier Pekao S.A., KPMG Audyt sp. z o.o. Mazars Audyt Sp.z o.o oraz Komisji Europejskiej w DG Regio.

Specjalizacja:

 • audyty spółek jednostkowych i skonsolidowanych w oparciu o ustawę o rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, badanie pakietów konsolidacyjnych,
 • wyceny przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów
 • analizy techniczno-ekonomiczne,
 • kontrola wewnętrzna w spółkach,
 • analiza opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • badanie i doradztwo projektów unijnych,
 • finanse przedsiębiorstw.Sławomir Zdunek

Tytuł zawodowy: Adwokat

Edukacja:

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Sławek posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sporach sądowych oraz wielokrotnie występował jako obrońca w sprawach karnych oraz karnoskarbowych.

Specjalizacja:

 • prawo cywilne,
 • postępowanie cywilne,
 • spory sądowe,
 • prawo karne,
 • postępowanie karne,
 • windykacja należności.