(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Reprezentacja w sprawach podatkowych

Występujemy w roli pełnomocnika w imieniu naszych Klientów w sferze stosunków, do których ma zastosowanie ordynacja podatkowa. Nasze działa obejmują szeroki zakres czynności w sferze materialnoprawnej, jak i proceduralnej, poczynając od kontroli podatkowych, a kończąc na postępowaniu sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych. W obszarze naszych świadczeń znajduje się między innymi redakcja konkretnych pism procesowych, a przede wszystkim reprezentacja w sprawach podatkowych przed właściwymi organami oraz sądami.

W myśl przepisów ustawy z 10 wrześnie 2015 roku o zmianie ustawy dotyczącej ordynacji podatkowej dokonane zostały zmiany odnośnie reprezentacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z tym występują trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne, do doręczeń. Ponadto dopuszczalne jest składanie pełnomocnictw w formie elektronicznej.