(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Opinie podatkowe

Przygotowujemy dla naszych Klientów opinie podatkowe, które mają na celu przedstawienie analizowanego problemu. Podczas przygotowań bazujemy na interpretacjach organów podatkowych, analizach powiązanych z kwestią orzecznictwa sądów administracyjnych w przedmiotowej sprawie, a także poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu. Poddajemy ocenie konkretne zagadnienia przedstawione nam przez Klientów , dokonując ich analizy pod kątem podatkowym. Przygotowanie opinii może wystąpić w zaprezentowanym przez klienta stanie faktycznym, jak i również dotyczyć zdarzeń przyszłych.

Opinie podatkowe przygotowuje adwokat bądź doradca podatkowy i zawsze mają formę pisemną. Znajdują zastosowanie w przypadkach rozbieżnego orzecznictwa oraz niejednoznacznie brzmiących przepisów. Wykorzystywane są gdy ocena stanu faktycznego budzi wątpliwości co do zastosowania obowiązujących regulacji prawnych, zaś istnieje prawdopodobieństwo dużego ryzyka podatkowego. Ponadto stanowią pomoc w podejmowaniu decyzji przez spółkę poprzez uświadomienie skutków podatkowych i ewentualnych wariantów ryzyka.