(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Due diligence

Podejmując się wykonania badania due diligence mamy na celu sprawdzenie dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa pod kątem wykrycia ewentualnych obszarów ryzyka dotyczących jego funkcjonowania. Usługę zamawiają u nas firmy przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostki gospodarczej. Ponadto przeprowadzone badanie może być również skutecznym narzędziem w rękach firmy, która poszukuje finansowania – mając pełen obraz własnej sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwo może pewniej prowadzić negocjacje z potencjalnym partnerem.

Podczas badania due diligence weryfikacji zostaje poddana kondycja firmy pod kątem z reguły finansowy i prawnym, ale przedsiębiorstwo może być także analizie pod kątem handlowym, podatkowym, czy technologicznym. Ten rodzaj usługi jest zamawiany u nas w sytuacjach sprzedaży przedsiębiorstwa, akcji bądź udziałów, łączenia spółek, oddłużania, wywłaszczania, czy poszukiwania przez firmę zewnętrznych inwestorów. Każde badanie kończy się sporządzeniem raportu, który pozwala podjąć świadomą decyzję.