(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Audyty podatkowe

Przeprowadzając audyty podatkowe działamy prewencyjnie. Czynności, które podejmujemy mają na cel zbadanie prawidłowości przeszłych i bieżących rozliczeń podatkowych firmy. Możemy w ten sposób wykryć ewentualne nieprawidłowości, a tym samy dokonać ich korekty, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie jest narażone na konsekwencje w razie ewentualnej kontroli. Ponadto audyt podatkowy daje możliwość przeanalizowania sytuacji w firmie i zidentyfikowania przestrzeni potencjalnego ryzyka, a także opracowanie strategii optymalizacji.

W ramach przeprowadzanego audytu podatkowego nasza Spółka podejmuje się, m.in.:

  • weryfikacji rozliczeń Klienta z punktu widzenia poszczególnych zobowiązań podatkowych, pod kątem zminimalizowania ryzyka przy potencjalnych kontrolach,
  • weryfikacji bieżących rozliczeń pod kątem przygotowania i wdrażania rozwiązań optymalizujących,
  • analizy ryzyka związanego z przyłączeniem lub wydzieleniem firmy,
  • i wielu innych czynności, które omawiamy przy nawiązaniu współpracy.

Najczęściej przeprowadzamy audyty w obszarach CIT, VAT i podatku od nieruchomości. Każdy kończy się stosownym raportem z informacją o obszarach ryzyka.