(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

VAT w obrocie międzynarodowym


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2018 r. w Warszawie będzie miał miejsce wykład Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Huberta Grzyba Partnera z Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

I. Sprzedaż w obrocie międzynarodowym:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) Pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT.

b) Obowiązek podatkowy w WDT.

c) Zaliczki na poczet WDT.

d) Podstawa opodatkowania w WDT.

e) WDT towarów własnych. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.

f) Przemieszczenia towarów niestanowiące WDT.

g) Warunki uprawniające do zastosowania stawki 0 % w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów polskich. Katalog podstawowy i katalog uzupełniający.

h) Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.

i) Opóźnienia w wywozie towaru, a prawo do zastosowania stawki 0 %.

j) Prawidłowe fakturowanie WDT.

k) Korekta WDT.

l) Magazyn konsygnacyjny.

m) Rozliczenie WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej.

2. Eksport towarów:

a) Pojęcie eksportu towarów. Eksport bezpośredni i eksport pośredni.

b) Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów.

c) Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.

d) Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

e) Błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %.

f) Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.

g) Zaliczka na poczet eksportu towarów.

h) Rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT.

3. Sprzedaż usług zagranicę.

II. Zakup w obrocie międzynarodowym:

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

a) Pojęcie i warunki dla zaistnienia WNT.

b) Wyłączenia z WNT.

c) Przemieszczenia towarów niestanowiące WNT.

d) WNT towarów własnych.

e) Obowiązek podatkowy w WNT.

f) Zaliczki na poczet WNT.

g) Faktura proforma od dostawcy, faktura zaliczkowa na 100 %, faktura przed dostawą a obowiązek podatkowy z tytułu WNT.

h) Podstawa opodatkowania w WNT.

i) Korekta WNT.

j) Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT - nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r. Zasady postępowania w przypadku braku faktury oraz w przypadku późniejszego otrzymania faktury.

2. Import towarów:

a) Pojęcie importu towarów.

b) Podatnik VAT z tytułu importu towarów.

c) Obowiązek podatkowy w imporcie towarów.

d) Podstawa opodatkowania.

e) Procedura uproszczona rozliczania importu towarów.

3. Import usług:

a) Pojęcie i warunki stanowiące o imporcie usług.

b) Obowiązek podatkowy w imporcie usług. Określenie momentu wykonania usługi.

c) Faktura od kontrahenta zagranicznego, a obowiązek podatkowy. Prawidłowy kurs.

d) Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r.

e) Pomyłki w rozliczaniu impostu usług jako przykład nowej regulacji o dodatkowych sankcji pieniężnych za błędy w VAT od 2017 r.

d) Podstawa opodatkowania w imporcie usług.

e) Import usług w deklaracji VAT - 7.

III. Transakcje łańcuchowe:

1. Definicja.

2. Dostawa ruchoma - jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?

3. Dostawa (dostawy) nieruchoma -jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?

4. Zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych Komu przypisać organizację transportu?

5. Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawach łańcuchowych.

6. Studium praktycznych przypadków:

a) transport organizowany przez pierwszego lub pośrednika lub ostatniego w kolejności podatnika - skutki podatkowe,

b) transporty w jednej transakcji według różnych warunków Incoterms,

c) transport kombinowany,

d) transport do Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej.

7. Zasady fakturowania dostaw łańcuchowych.

8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych.

a) Istota procedury i korzyści z niej płynące.

b) Warunki konieczne do zastosowania procedury.

c) Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, gdy nie spełniono warunków procedury.

d) Transport organizowany przez ostatecznego nabywcę a możliwość skorzystania z WTT.

e) Zasady wystawiania faktur w transakcjach trójstronnych.

9. Prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

IV. JPK - VAT w obrocie międzynarodowym.

Organizatorem szkolenia jest firma BDO sp. z o.o. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Marzena Paćkowska (22) 543 17 45 marzena.packowska@bdo.pl