(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

VAT, CIT oraz Ordynacja Podatkowa w 2019 r. (wyjazdowe)


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniach 27 – 28 listopada 2018 r. w Gdańsku w ramach szkolenia wyjazdowego VAT, CIT oraz Ordynacja Podatkowa w 2019 r. będą miały miejsce wykłady Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi poświęcone w całości tematyce szkolenia. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

1. Zmiany w VAT 2019

2. Pozostałe zmiany wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników

Moment dokonania dostawy towarów.

Uzgodnienia co do warunków transportu w praktyce.

Data sprzedaży a data obowiązku podatkowego.

Dostawa z montażem.

Dostawa za granicę. Transakcje łańcuchowe.

Zaliczki.

WNT.

3. Problematyka świadczenia usług

Moment wykonania usługi.

Protokoły, raporty i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi a VAT.

Usługa ciągła. Częściowe wykonanie usługi.

Moment wykonania usługi/data sprzedaży/obowiązek podatkowy.

Usługi na odwrotnym obciążeniu.

Refakturowanie.

Import i eksport usług.

4. Podstawa opodatkowania. Zwolnienia

Co doliczać do ceny?

Kiedy świadczenia są kompleksowe?

Media i inne koszty przy najmie.

Korekta podstawy opodatkowania.

Właściwe kursy walut.

Najistotniejsze zwolnienia z VAT. Ubezpieczenia. Finanse. Szkolenia

5. Podatek naliczony

Należyta staranność. Jak uzyskać ochronę?

Terminy odliczenia VAT.

Ograniczenia ustawowe.

Błędy i pomyłki a prawo do odliczenia.

Wydatki pracownicze i marketingowe.

Split payment a prawo do odliczenia VAT.

2 dzień

1. Zmiany w zakresie stawek podatku. 19% – oba źródła przychodów. 9% – przychody (dochody) inne niż z kapitałów pieniężnych. 5% – kwalifikowane prawa własności intelektualnej

2. Waluta wirtualna. Zasady kwalifikacji do źródła przychodów. Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów

3. Aktualne Konwersja wierzytelności na kapitał. Zasady kwalifikacji do źródła przychodów. Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

4. Dopłaty do spółki oraz zysk przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy jako koszty uzyskania przychodów.

5. Nowe zasady korzystania z samochodów osobowych. Amortyzacja, raty leasingowe, czynsz, ubezpieczenie oraz wydatki eksploatacyjne. Nowe zasady prowadzenia ewidencji.

6. Podatek od dochodów niezrealizowanych (exit tax). Zakres podmiotowy. Zakres przedmiotowy.

7. Podatek u źródła. Limit zwolnienia. Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji. Opinia o stosowaniu zwolnienia. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności.

8. Ceny transferowe. Nowa definicja podmiotów powiązanych. Przypadku w których brak analizy danych porównawczych. Usługi o niskiej wartości dodanej. Pożyczki. Nowe limity dokumentacyjne. Ustalenia Forum Cen Transferowych.

9. Obejście prawa a dodatkowe zobowiązanie podatkowe.Sankcje na gruncie CIT

10. Informacje o schematach podatkowych. Zakres podmiotowy. Zakres przedmiotowy. Tryb postępowania.

Organizatorem szkolenia jest firma ASK Akademia Szkoleń w Warszawie. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pan Jakub Jezierski telefon: 22 299 69 08; e-mail: biuro@askakademia.com