(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

VAT 2019 - wybrane zagadnienia


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października 2018 r. w Lublinie będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera z Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat wybranych zagadnień dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) i zmian na rok 2019. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

1. Zmiany w VAT 2019.
2. Omówienie bieżących problemów z dostawami towarów.

a) Moment dokonania dostawy towarów.
b) Uzgodnienia co do warunków transportu w praktyce.
c) Data sprzedaży a data obowiązku podatkowego.
d) Dostawa z montażem.
e) Dostawa za granicę. Transakcje łańcuchowe.
f) Zaliczki.
g) WNT.

3. Problematyka świadczenia usług.

a) Moment wykonania usługi.
b) Protokoły, raporty i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi a VAT.
c) Usługa ciągła. Częściowe wykonanie usługi.
d) Moment wykonania usługi/data sprzedaży/obowiązek podatkowy.
e) Usługi na odwrotnym obciążeniu.
f) Refakturowanie.
g) Import i eksport usług.

4. Podstawa opodatkowania. Zwolnienia.

a) Co doliczać do ceny?
b) Kiedy świadczenia są kompleksowe?
c) Media i inne koszty przy najmie.
d) Korekta podstawy opodatkowania.
e) Właściwe kursy walut.
f) Najistotniejsze zwolnienia z VAT. Ubezpieczenia. Finanse. Szkolenia

5. Podatek naliczony.

a) Należyta staranność. Jak uzyskać ochronę?
b) Terminy odliczenia VAT.
c) Ograniczenia ustawowe.
d) Błędy i pomyłki a prawo do odliczenia.
e) Wydatki pracownicze i marketingowe.
f) Split payment a prawo do odliczenia VAT.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Katarzyna Górska nr telefonu: 81 532 28 17,
e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl