(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

VAT 2019


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2018 r. w Rzeszowie będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Huberta Grzyba Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat podatku VAT w 2019 roku. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

1.Zmiany w VAT 2019.

2.Omówienie bieżących problemów z dostawami towarów.

a)Moment dokonania dostawy towarów.

b)Uzgodnienia co do warunków transportu w praktyce.

c)Data sprzedaży a data obowiązku podatkowego.

d)Dostawa z montażem.

e)Dostawa za granicę (WDT, eksport).

f)WNT Zaliczki.

3.Problematyka świadczenia usług.

a)Moment wykonania usługi.

b)Protokoły, raporty i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi a VAT.

c)Usługa ciągła. Częściowe wykonanie usługi.

d)Moment wykonania usługi/data sprzedaży/obowiązek podatkowy.

e)Usługi na odwrotnym obciążeniu.

f)Refakturowanie.

g)Import i eksport usług.

4.Podstawa opodatkowania. Zwolnienia.

a)Co doliczać do ceny?

b)Kiedy świadczenia są kompleksowe?

c)Media i inne koszty przy najmie.

d)Korekta podstawy opodatkowania.

e)Właściwe kursy walut.

f)Najistotniejsze zwolnienia z VAT. Ubezpieczenia. Finanse. Szkolenia

5.Podatek naliczony.

a)Należyta staranność. Jak uzyskać ochronę?

b)Terminy odliczenia VAT.

c)Ograniczenia ustawowe.

d)Błędy i pomyłki a prawo do odliczenia.

e)Wydatki pracownicze i marketingowe.

f)Split payment a prawo do odliczenia VAT.

6.Najistotniejsze problemy z fakturowanie i kasami fiskalnymi.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Joanna Brzyska telefon: 17 850 00 03; e-mail: szkolenia@rzeszow.skwp.pl