(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

Usługi budowlane w tym wykonywane na warunkach FIDIC


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2018 r. w Tarnowie będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Huberta Grzyba Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat usług budowlanych oraz budowlano montażowych w tym wykonywanych na warunkach FIDIC – opodatkowanie VAT, CIT, PIT. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

1.Umowa o roboty budowlane na gruncie Kodeksu cywilnego.

2.Umowa o roboty budowlane a zamówienia publiczne.

3.Umowa o roboty budowlane na gruncie FIDIC.

4.Umowa o roboty budowlane a umowa konsorcjum.

5.Generalne wykonawstwo a podwykonawstwo.

6.Pozycja prawna Inżyniera w kontrakcie.

7.Prawa i obowiązki inwestora.

8.Prawa i obowiązki Generalnego Wykonawcy.

9.Prawa i obowiązki Podwykonawcy.

10.Lider oraz Partner w umowie konsorcjum.

11.Rozpoczęcie oraz zakończenie robót.

12.Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w całości.

13.Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w części.

14.Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe wykonywane w odcinkach.

15.Usługi budowlane, bądź budowlano montażowe jako usługi ciągłe.

16.Zaliczka w przypadku usług budowlanych, bądź budowlano montażowych.

17.Znaczenie prawne świadectwa przejęcia oraz świadectwa wykonania.

18.Znaczenie prawne przejściowego oraz końcowego świadectwa płatności.

19.Znaczenie prawne protokołu odbioru robót.

20.Znaczenie prawne wpisów w dzienniku budowy.

21.Omówienie typowych kar umownych oraz odszkodowań.

22.Roszczenie o roboty dodatkowe.

23.Znaczenie rozliczenia poprzez potrącenie oraz poprzez kompensatę.

24.Ogólne zasady dotyczące rozpoznania obowiązku podatkowego VAT.

25.Znaczenie daty wykonania usługi.

26.Znaczenie daty wystawienia faktury.

27.Co wynika z ogólnej interpretacji Ministra Finansów?

28.Usługi budowlane oraz usługi budowlano montażowe objęte odwrotnym obciążeniem.

29.Znaczenie załącznika nr 14 do ustawy o VAT.

30.Co wynika z broszury informacyjnej Ministra Finansów ?

31.Przegląd orzecznictwa sądowego, interpretacji organów podatkowych oraz opinii GUS.

32.Studium konkretnych przypadków.

33.Ogólne zasady dotyczące rozpoznania obowiązku podatkowego w CIT i PIT.

34.Znaczenie protokołu zdawczo – odbiorczego.

35.Odszkodowania i kary umowne a przychód na zasadzie kasowej.

36.Kontrakty długoterminowe – a zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.

37.Wynajem sprzętu budowlanego a podatek u źródła.

38.Budowa lub plac budowy jako zakład w rozumieniu konwencji modelowej OECD oraz poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

39.Pytania i odpowiedzi.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Tarnowie. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Dorota Bittner tel: 14 627-44-74; e-mail: tarnow@skwp.pl