(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

Rewolucja w cenach transferowych 2019


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 29 października 2018 r. w Poznaniu będzie miał miejsce wykład Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera z Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat rewolucyjnych przepisów dotyczących cen transferowych 2019. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

I. Zagadnienia ogólne.

1) Cena transferowa.

2) Podmiot powiązany.

3) Podmiot niezależny.

II. Identyfikacja powiązań.

1) Powiązania kapitałowe.

2) Powiązania personalne.

III. Zasady ustalania cen transferowych.

1) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.

2) Metoda ceny odprzedaży.

3) Metoda koszt plus.

4) Metoda marży transakcyjnej netto.

5) Inne metody.

6) Usługi o niskiej wartości dodanej.

7) Pożyczki.

8) Korekta ceny transferowej a korekta dochodu.

IV. Dokumentacja.

1) Limity transakcyjne.

a) Rzeczowe aktywa obrotowe.

b) Środki trwałe.

c) Finansowanie dłużne.

d) Poręczenia lub gwarancje.

e) Wartości niematerialne i prawne.

f) Usługi.

g) Środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing).

h) Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje).

i) Przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego.

j) Inne transakcje.

2) Elementy dokumentacji lokalnej.

3) Elementy dokumentacji grupowej.

4) Kiedy brak obowiązku dokumentacji ?

5) Kiedy analiza danych porównawczych a kiedy analiza zgodności ?

6) Nowe zasady składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

V. Obowiązki informacyjne.

1) Informacja o cenach transferowych

Organizatorem wykładów jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Monika Białek telefon: 61 863 04 80; e-mail: monika.bialek@skwp.poznan.pl