(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

Rewolucja w cenach transferowych


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 17 października 2018 r. w Rzeszowie będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat najnowszych rewolucyjnych zmian w cenach transferowych. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

I. Zagadnienia ogólne.
1) Cena transferowa.
2) Podmiot powiązany.
3) Podmiot niezależny.


II. Identyfikacja powiązań.
1) Powiązania kapitałowe.
2) Powiązania personalne.


III. Zasady ustalania cen transferowych.
1) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.
2) Metoda ceny odprzedaży.
3) Metoda koszt plus.
4) Metoda marży transakcyjnej netto.
5) Inne metody.
6) Usługi o niskiej wartości dodanej.
7) Pożyczki.
8) Korekta ceny transferowej a korekta dochodu.


IV. Dokumentacja.
1) Limity transakcyjne.
a) Rzeczowe aktywa obrotowe.
b) Środki trwałe.
c) Finansowanie dłużne.
d) Poręczenia lub gwarancje.
e) Wartości niematerialne i prawne.
f) Usługi.
g) Środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing).
h) Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje).
i) Przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego.
j) Inne transakcje.
2) Elementy dokumentacji lokalnej.
3) Elementy dokumentacji grupowej.
4) Kiedy brak obowiązku dokumentacji ?
5) Kiedy analiza danych porównawczych a kiedy analiza zgodności ?
6) Nowe zasady składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.


V. Obowiązki informacyjne.
1) Informacja o cenach transferowych.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Joanna Brzyska telefon: 17 850 00 03; e-mail: szkolenia@rzeszow.skwp.pl