(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w praktyce


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r. w Białymstoku będzie miał miejsce wykład Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Huberta Grzyba Partnera z Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w praktyce biura księgowego. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

  • Źródła prawa.
  • Zakres podmiotowy – biuro księgowe jako instytucja obowiązana.
  • Zakres przedmiotowy – wyjaśnienia pojęć – pranie brudnych pieniędzy – finansowanie terroryzmu.
  • Ogólne oceny ryzyka.
  • Podstawowe założenia procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Podstawowe założenia procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa.
  • Obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów.
  • Obowiązki informacyjny względem GIIF.
  • Pozostałe obowiązki.
  • Pytania i odpowiedzi.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku. Informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Izabela Bielecka telefon: 85 743 26 19; e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl