(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Kielcach będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Huberta Grzyba Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat podatku VAT w sektorze finansów publicznych. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

 1. Podatnik VAT.
 1. Definicja podatnika.
 2. Czynności wykonywane jako organ władzy publicznej.
 3. Jednostki budżetowe i jednostki organizacyjne jako podatnicy VAT.
 4. Uniwersytety, muzea, stowarzyszenia, fundacje, instytuty jako podatnicy VAT.
 5. Podatnik VAT czynny. Rejestracja, wykreślenie.
 6. Podatnik VAT zwolniony.
 7. Podatnik VAT UE.

2. Sprzedaż – obowiązek podatkowy. Podstawa opodatkowania.

 1. Najem i inne formy zakwaterowania. Obciążenia dodatkowe, media, inne podatki, użytkowanie wieczyste, opłata za trwały zarząd.
 2. Czesne i inne formy odpłatności.
 3. Usługi komunalne.
 4. Wydawnictwa.
 5. Stołówki. Legitymacje.
 6. Licencje.
 7. Dostawa towarów.
 8. Odszkodowania. Co z VAT?

3. Refakturowanie w sektorze finansów publicznych.

  1. Refakturowanie między jednostkami.
  2. Media.
  3. Usługi dla pracowników. Telefony, opieka zdrowotna, ubezpieczenie, Multisport, jazdy prywatne. Pozostałe.
  4. Refakturowanie usług z zagranicy i zagranicę.
  5. Kiedy obowiązek podatkowy? Kiedy na bieżąco a kiedy wstecznie?
  6. Właściwa stawka przy refakturze.
  7. Refaktura usługi z której nie można odliczać VAT.

4. Odliczanie podatku naliczonego.


  1. Zasady ogólne.
  2. Działalność zwolniona z VAT. Proporcja VAT.
  3. Przychody z działalności statutowej. Preproporcja.
  4. Jakie zasady powinny stosować jednostki budżetowe, zakłady budżetowe?
  5. Jakie zasady powinny stosować instytucje kultury, instytuty badawcze, uniwersytety?
  6. Terminy odliczania
  7. Odwrotne obciążenie – odliczenie VAT

5. JPK, Deklaracje.


  1. JPK VAT 2018
  2. JPK na żądanie.
  3. Deklaracje VAT. Kto nie musi składać?
  4. Informacje podsumowujące UE oraz krajowe

6.Fakturowanie.

 1. Kiedy faktura kiedy nota?
 2. Fakturowanie pomiędzy jednostkami oraz wewnętrzne rozliczenia.
 3. Prawidłowa treść faktury.
 4. Faktury korygujące.
 5. Noty korygujące.
 6. Anulowanie faktury.
 7. Właściwy kurs.
 8. Błędy na fakturach a prawo do odliczenia.
 1. Duplikaty.

7. Kasy fiskalne w sektorze finansów publicznych 2018/2019.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Elżbieta Bednarska, nr telefonu: 41 368 60 68; e-mail: biuro@kielce.skwp.pl