(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2018 r. w Kielcach będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat nowych obowiązków informacyjnych w zakresie cen transferowych. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

1)Podstawowe informacje na temat cen transferowych.

2)Podstawowe założenia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonywania obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

3)Technika wypełnienia zeznania podatkowego CIT 8 w zakresie cen transferowych w przypadku złożenia CIT TP do dnia 31 marca 2018 r. oraz w przypadku złożenia CIT TP później.

4)Sporządzenie local file, master file, CIT TP po 31 marca 2018 r. a korekta CIT 8.

5)CIT TP a PIT TP – porównanie regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

6)Elementy CIT TP/PIT TP:

a)dane teleadresowe,

b)rok podatkowy - osoby prawne – PGK – osoby fizyczne – spółki osobowe,

c)identyfikacja powiązań dla potrzeb CIT TP oraz PIT TP – kiedy powiązania kapitałowe? – kiedy powiązanie personalne? – kiedy transakcje z rajami podatkowymi?

d)informacje o podmiotach powiązanych – na terytorium Polski – pozostałe,

e)profil funkcjonalny podatnika – znaczenie kodów PKD – profil funkcjonalny przy produkcji – profil funkcjonalny przy dystrybucji – profil funkcjonalny przy badaniach i rozwoju – profil funkcjonalny przy finansach – profil funkcjonalny przy usługach,

f)restrukturyzacja działalności gospodarczej a CIT TP/PIT TP,

g)transakcje lub inne zdarzenia – wartość transakcji – czy transakcja/inne zdarzenie zachodziły również z podmiotami niezależnymi – procentowy udział w przychodach lub kosztach – kod państwa,

h)transakcje finansowe - wartość transakcji – czy transakcja/inne zdarzenie zachodziły również z podmiotami niezależnymi – procentowy udział w przychodach lub kosztach – kod państwa,

i)transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów – wartość transakcji – kod państwa,

j)umowy o podziale kosztów - wartość transakcji – kod państwa,

k)pozostałe transakcje i inne zdarzenia - wartość transakcji – czy transakcja/inne zdarzenie zachodziły również z podmiotami niezależnymi – procentowy udział w przychodach lub kosztach – kod państwa,

l)sposób prezentacji transakcji nieodpłatnych.

7)Ile egzemplarzy CIT TP/PIT TP?

8)Przegląd aktualnego orzecznictwa oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych w sprawie cen transferowych.

9)Pytania i odpowiedzi.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Elżbieta Bednarska, nr telefonu: 41 368 60 68; e-mail: biuro@kielce.skwp.pl