(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

Faktura VAT 2018/2019


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada 2018 r. w Rzeszowie będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Huberta Grzyba Partnera w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat faktury VAT 2018/2019. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

I.Informacje ogólne.

1)Rola faktury VAT w obrocie gospodarczym.

2)Obowiązujące regulacje prawne dotyczące fakturowania (przepisy wspólnotowe + przepisy krajowe).

3)Faktura VAT a rachunek.

II.Faktura VAT.

1)Podmioty obowiązane do wystawiania faktur.

2)Podatnicy VAT, którzy nie muszą wystawiać faktur.

3)Prawidłowa treść faktury.

4)Faktura zaliczkowa.

5)Faktura VAT a refaktura.

6)Faktura a paragon.

7)Proponowane zmiany na 2019 – faktura do paragonu na firmę.

8)Faktura w walucie obcej. Zasady ustalania właściwego kursu waluty.

9)Faktura wystawiana w imieniu i na rzecz sprzedawcy – samofakturowanie.

10)Terminy wystawiania faktur.

11)Przechowywanie faktur.

12)Wadliwe, w tym nieterminowe wystawianie faktur. Konsekwencje.

III.Faktura VAT w formie elektronicznej.

1)Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej. Czy taki dokument jest potrzebny?

2)Scan / zdjęcie podpisanej faktury.

3)Faktura otrzymana w formie elektronicznej, a następnie w formie papierowej.

4)Autentyczność i integralność treści faktury.

5)Odliczanie VAT z faktury elektronicznej.

IV.Faktura korygująca.

1)Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

2)Prawidłowa treść faktury korygującej.

3)Zbiorcza faktura korygująca.

4)Prawidłowy kurs faktury korygującej.

5)Ujęcie w deklaracji VAT-7 faktury korygującej in minus i in plus, w tym faktury z zagranicy. Przedstawienie problemu z punktu widzenia sprzedawcy i nabywcy.

6)Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Nowe interpretacje i orzeczenia.

7)Obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego bez potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

V.Noty korygujące i duplikaty faktur.

1)Które dane można zmieniać notą korygującą, a które nie podlegają zmianie notą korygującą?

2)Jedna nota korygującą na wszystkie dane nabywcy. Czy to prawnie dopuszczalne?

3)Akceptacja noty korygującej.

4)Wystawianie duplikatów faktur VAT.

5)Odliczanie VAT z duplikatu. Wstecz czy na bieżąco?

VI.Faktura jako dokument uprawniający do odliczenia podatku naliczonego.

1)Przesłanki, które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek naliczony.

2)Faktura otrzymana przed dostawą towarów albo przed wykonaniem usługi a odliczenie VAT.

3)Otrzymanie faktury VAT z opóźnieniem (kilka miesięcy po transakcji) a prawo do odliczenia VAT.

4)Błędna stawka na fakturze. Czy można odliczyć VAT?

5)Inne błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie przysługuje.

6)„Pusta” faktura – jak się bronić?

7)Transakcje zagraniczne (WNT oraz import usług)a odliczenie VAT. Czy faktura jest potrzebna? Co zrobić, gdy nie ma faktury na czas?

8)Faktura z zagranicznym podatkiem VAT. Prawidłowy sposób postępowania.

VII.Kasy fiskalne 2019.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Joanna Brzyska telefon: 17 850 00 03; e-mail: szkolenia@rzeszow.skwp.pl