(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

CIT TP/PIT TP Nowe uproszczone wzory sprawozdań


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2018 r. w Kielcach będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera z Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat nowych uproszczonych sprawozdań o transakcjach z podmiotami powiązanymi CIT-TP / PIT-TP. Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

1.Nowe wzory sprawozdań CIT-TP / PIT-TP określone rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r.

a)Dla kogo przeznaczone?

b)Przepisy przejściowe.

c)Co z podatnikami, którzy już złożyli sprawozdanie na starym wzorze?

2.Identyfikacja powiązań podatnika.

a)Podmioty powiązane w transakcjach międzynarodowych.

b)Podmioty powiązane z transakcjach krajowych.

c)Podmiot zagraniczny a podmiot krajowy.

d)Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe.

e)Powiązania przez zarząd oraz radę nadzorczą.

f)Prokurent jako podmiot generujący powiązania.

g)Powiązania rodzinne jako powiązania osobowe.

h)Transakcje z udziałem spółek osobowych.

i)Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

j)Transakcje między centralą oraz zakładem.

3.Określenie profilu funkcjonalnego podatnika.

a)Analiza funkcjonalna – informacje ogólne.

b)Produkcja, w tym produkcja prosta.

c)Dystrybucja (dystrybutor o rozbudowanych funkcjach i ryzyku, dystrybutor o ograniczonym ryzyku, komisant).

d)Badania i rozwój.

e)Finanse.

f)Usługi, w tym usługi o niskiej wartości dodanej.

4.Informacje o przeprowadzonej restrukturyzacji.

5.Informacje o działalności podatnika podlegające ujawnieniu w sprawozdaniachCIT-TP / PIT-TP.

a)Transakcje i inne zdarzenia.

b)Transakcje finansowe.

c)Transakcji i inne zdarzenia dotyczące aktywów.

d)Umowy o podziale kosztów (CCA).

e)Pozostałe transakcje i inne zdarzenia.

f)Inne, w tym świadczenia nieodpłatne.

Organizatorem wykładu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pani Elżbieta Bednarska, nr telefonu: 41 368 60 68; e-mail: biuro@kielce.skwp.pl