(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Szkolenia

CIT 2019


Bardzo uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2018 r. w Elblągu będzie miało miejsce szkolenie Adwokata Doradcy Podatkowego Pana Marcina Górskiego Partnera z Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi na temat najnowszych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

  • Zmiany w zakresie stawek podatku.19% - oba źródła przychodów.9% - przychody (dochody) inne niż z kapitałów pieniężnych.5% - kwalifikowane prawa własności intelektualnej.
  • Waluta wirtualna.Zasady kwalifikacji do źródła przychodów.Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
  • Konwersja wierzytelności na kapitał.Zasady kwalifikacji do źródła przychodów.Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
  • Dopłaty do spółki oraz zysk przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy jako koszty uzyskania przychodów.
  • Nowe zasady korzystania z samochodów osobowych.Amortyzacja, raty leasingowe, czynsz, ubezpieczenie oraz wydatki eksploatacyjne.Nowe zasady prowadzenia ewidencji.
  • Podatek od dochodów niezrealizowanych (exit tax). Zakres podmiotowy.Zakres przedmiotowy.
  • Podatek u źródła.Limit zwolnienia.Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.Opinia o stosowaniu zwolnienia. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności.
  • Ceny transferowe.Nowa definicja podmiotów powiązanych.Przypadku w których brak analizy danych porównawczych.Usługi o niskiej wartości dodanej.Pożyczki.Nowe limity dokumentacyjne.Ustalenia Forum Cen Transferowych.
  • Obejście prawa a dodatkowe zobowiązanie podatkowe.Sankcje na gruncie CIT.
  • Informacje o schematach podatkowych.Zakres podmiotowy.Zakres przedmiotowy.Tryb postępowania.

Organizatorem wykładów jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Elblągu. Informacje i zapisy u organizatora. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Pan Cezary Wiśniewski telefon: 55 232 61 33; e-mail: skwp@elblag.com.pl