(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Wyroki

Opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego – podatek u źródła.
04/10/2017
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1643/16, wskazał, że w związku z ponoszeniem opłaty za dzierżawę…
czytaj więcej
Bilety lotnicze nabyte u pośrednika – podatek u źródła ?
04/10/2017
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 r. sygn. akt I SA/Go 414/16 wskazał, że „Brak jest podstaw do uznania, że skarżąca,…
czytaj więcej
Dochód z urządzeń przemysłowych
04/10/2017
Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1963/15, „urządzenia przemysłowe to nie tylko maszyny do…
czytaj więcej
Rozwiązanie współpracy a koszty uzyskania przychodów
05/09/2017
Sama okoliczność, że przychód w danym przypadku może nie wystąpić, nie przesądza o tym, że poniesiony koszt powinien być wykluczony z kosztów uzyskania…
czytaj więcej
Kiedy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej?
26/08/2017
Dnia 19 lipca 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok sygn. I SA/Wr 415/17, w którym wskazał, że przepisy dotyczące kwalifikacji…
czytaj więcej
Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych
26/08/2017
Odnośnie kwestii powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lipca 2017…
czytaj więcej
Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu usługi wykonanej za niesolidnego podwykonawcę
26/08/2017
W wyroku z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. I FSK 2173/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Podatek wynikający z faktury wystawionej przez wykonawcę…
czytaj więcej