(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Przedawnione wierzytelności nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2017 r. (sygn. akt. II FSK 1196/15) wskazał, że przedawnione wierzytelności nawet wówczas gdy zostaną sprzedane nie mogą być kosztem.

Uzasadniając swoje stanowisko sąd wyjaśnił, że w przeciwnym razie z łatwością można byłoby obejść przepisy, które nie pozwalają odliczać od przychodu przedawnionych wierzytelności.

Wskazać jednak należy, że przed NSA zapadają również wyroki przeciwne, pozwalające na ujęcie w podatkowych kosztach straty ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności, jeżeli tylko podatnik zarachował wcześniej taką wierzytelność do swoich należnych przychodów (czyli zapłacił od niej podatek dochodowy).