(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Prawo do dywidendy a rozliczenie CIT.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 341/17 wskazano, że z tytułu wypłaty dywidendy podatnikiem jest osoba prawna, która z tego tytułu otrzymała pieniądze od podmiotu wypłacającego dywidendę. Sąd wskazał, bowiem, że „Jeżeli nie doszło do obalenia domniemania prawdziwości księgi akcyjnej, jak też nie podważono uprawnień posiadacza akcji do występowania w charakterze akcjonariusza, spółka powinna realizować swoje obowiązki wobec akcjonariuszy do rąk osób, którzy jako akcjonariusze korzystają z domniemań wynikających z tego przepisu. Powinna również do ich rąk wypłacić im dywidendę”