(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Pierwsze zasiedlenie budynku nie musi następować w drodze czynności opodatkowanej VAT.

Stanowisko takie zostało wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16). W wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, ze przepisy polskiej ustawy o VAT są niezgodnie z regulacjami unijnymi w zakresie warunków zwolnienia z VAT dostawy budynków. Trybunał stwierdził m.in., że pojęcie „pierwszego zasiedlenia” nie może zostać ograniczone do czynności opodatkowanych VAT. Oznacza to, że pierwszym zasiedleniem może być również rozpoczęcie użytkowania budynku przez podmiot, który go wybudował.