(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Niezależność kwalifikacji podatkowej czynności od jej kwalifikacji cywilnoprawnej.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt. I SA/Wr 1512/16, sąd wskazał, że wykonywanie robót budowlanych bez ważnej podstawy prawnej z punktu widzenia regulacji podatku od towarów i usług stanowi wykonanie usługi. Wskazać bowiem, należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatne świadczenie usług, niezależnie od tego czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Bowiem o tym z jaką czynnością opodatkowaną mamy do czynienia w konkretnych okolicznościach faktycznych decyduje nie ocena z punktu widzenia prawa cywilnego, ale rzeczywista treść świadczenia zrealizowanego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej, które po stronie przyjmującego świadczenie zrodziło obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Nie ma przy tym znaczenia czy usługi są świadczone ściśle na podstawie umowy, czy też nie doszło do skutecznego zawarcia umowy.