(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

NSA rozstrzygnął kolejny spór o zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

W wyroku z 11 września 2017 roku sygn. I FSK 2091/15 NSA uznał, że także w usługach informatycznych wykonywanych etapami o tym, kiedy trzeba rozliczyć VAT, nie decyduje podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

NSA wyjaśnił, że gdy istotnym elementem wykonania umowy jest prawidłowość funkcjonowania np. programu, za wykonaną uznaje się usługę w tej części, którą wykonawca zgłosi do odbioru, uznając, że działa ona prawidłowo. Chwila zaś faktycznej akceptacji przez kontrahenta jest obojętna dla momentu powstania obowiązku w VAT.