(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Miejsce wykonania usługi i definicja osiągania przychodów na terytorium RP.

W przypadku świadczenia usług przez zagraniczne osoby prawne na rzecz polskiego podmiotu, w sytuacji gdy usługi te nie są wykonywane na terytorium Polski, o tym czy dochód z wykonania tych usług został osiągnięty na terytorium Polski przesądzać będzie to, czy usługa będzie wykonana na zlecenie polskiego podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i to on zapłaci wynagrodzenie zagranicznego kontrahenta. W sytuacji gdy przepis nie ustanawia zdefiniowanego kryterium dla pojęcia "dochodu osiągniętego na terytorium RP" nie sposób definiować to pojęcie jedynie przez pryzmat jednego czynnika a mianowicie "miejsca wykonania" usługi. Stanowisko takie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3475/15, w którym to wskazał, że nie ma znaczenia gdzie usługa jest faktycznie świadczona, ale fakt gdzie znajduje się źródło przychodów z którego to następuje zapłata za świadczone usługi.