(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Rewolucyjne zmiany VAT w UE.

16 października 2017 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekty aktów prawnych zmieniających system VAT w UE, w tym projekt zmiany Dyrektywy VAT.

Zmiany mają charakter uszczelniający i wprowadzają szereg istotnych modyfikacji dotychczasowego sposobu rozliczania VAT na czele
z likwidacją obowiązujących dziś zasad rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych (stawka 0% w kraju dostawy i odwrócony VAT w kraju nabycia.

Docelowo podatnicy będą opodatkowywać dostawy wewnątrz unijne stawkami obowiązującymi w kraju przeznaczenia towarów.

Propozycje zmian dostępne są pod adresami:

link1

link2

link3

link4