(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Obowiązek raportowania schematów podatkowych – MDR.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu zmian w prawie, w zakresie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules).

Przepisy byłyby adresowane m.in. do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy i nakładałyby obowiązek ujawniania informacji o planowanych schematach podatkowych tj. działaniach, których głównym bądź jedynym celem jest osiągnięcie korzyści w postaci zmniejszenia podatku lub podstawy opodatkowania.

Materiały dotyczące rozpoczętych konsultacji znajdują się pod adresem: link