(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Nowelizacja ustawy o PIT, CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym

Sejm przyjął projekt ustawy o PIT, CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który zacznie obowiązywać od 2018 r.

Zmiany wprowadzone do rządowego projektu to m.in.:

  • rozliczenie dochodów według dwóch źródeł przychodów: z działalności gospodarczej (operacyjnej) i zysków kapitałowych,
  • wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych w wysokości 0,035 %,
  • podniesienie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uprawniających do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do 10 000 zł,
  • podniesienie kwoty wolnej od podatku na gruncie ustawy o PIT z 6 600 zł do 8 000 zł,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 % tylko do przychodów nie przekraczających 100 000 zł, przekroczenie tego progu kwotowego powoduje obowiązek zastosowania 12,5 % stawki.

Projekt został przyjęty przez Sejm i skierowany do Senatu.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1878