(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Nowelizacja przepisów w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

W wyniku obowiązującej od dnia 12 sierpnia 2017 roku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych korzystanie z usług zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej nie powoduje obowiązku pobrania podatku u źródła lub też uzyskania certyfikatu rezydencji celem uniknięcia obowiązku zapłaty podatku.

Zlikwidowano zatem uciążliwy obowiązek zapłaty podatku od biletów lotniczych.