(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Nowelizacja przepisów w zakresie jednorazowej amortyzacji.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 roku, wprowadziła możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 oraz 8 KŚT w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 000 zł (kwota tego limitu dotyczy zarówno kwoty odpisu amortyzacyjnego oraz przedpłaty, która może być rozpoznana jako koszt podatkowy).

Przy czym minimalna wartość pojedynczego środka trwałego musi wynosić co najmniej 10 000 zł, bądź co najmniej grupa środków trwałych wynosi co najmniej 10 000 zł oraz wartość każdego ze środków trwałych przekracza 3 500 zł. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu 100 000 zł odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.