(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Nowa uproszczona struktura JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

Uproszczenia w strukturze JPK_VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT.

Uporządkowane zostanie też oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres. I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia" będzie zawierać oznaczenie „0".

Pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1", a następne – będą kolejno numerowane.

Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć). Od 1 stycznia 2018 r. w strukturze JPK_VAT pojawi się też dodatkowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail" w danych nagłówkowych, ułatwiający kontakt administracji skarbowej z podatnikiem.

Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbow...