(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Legislacja

Nowelizacja ustawy o PIT, CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym
30/10/2017
Nowelizacja ustawy o PIT, CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 1878).
czytaj więcej
Rewolucyjne zmiany VAT w UE.
30/10/2017
16 października 2017 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekty aktów prawnych zmieniających system VAT w UE, w tym projekt zmiany Dyrektywy VAT.
czytaj więcej
Obowiązek raportowania schematów podatkowych – MDR.
30/10/2017
Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu zmian w prawie, w zakresie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku…
czytaj więcej
Projekt nowej Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 r.
30/10/2017
Uprzejmie informujemy, że dnia 23 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej Ordynacji podatkowej wraz z przepisami wprowadzającymi…
czytaj więcej
Ministerstwo Finansów rozpoczeło prace legislacyje nad przygotowaniem projektu zmian prawie
25/10/2017
Ministerstwo Finansów rozpoczeło prace legislacyje nad przygotowaniem projektu zmian prawie w celu przygotowania do polskiego porzadku prawnego obowiązku…
czytaj więcej
Nowa uproszczona struktura JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.
16/10/2017
Uproszczenia w strukturze JPK_VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w…
czytaj więcej
Stypendia wolne od podatku
06/09/2017
W związku z planowanym wejściem w życie ustawy z dnia 7 lica 2017 r. o narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, do katalogu zwolnień zawartym w art. 21 ust. 1…
czytaj więcej
Nowelizacja przepisów w zakresie jednorazowej amortyzacji.
05/09/2017
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie…
czytaj więcej
Nowelizacja przepisów w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
05/09/2017
W wyniku obowiązującej od dnia 12 sierpnia 2017 roku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych korzystanie z usług zagranicznego…
czytaj więcej
Sprostowanie błędu w konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Portugalią
05/09/2017
Na mocy obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 roku dokonano sprostowania błędu w polsko-portugalskiej umowie w sprawie unikania…
czytaj więcej