(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Różnice kursowe przy spłacie pożyczki nową pożyczką

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2017 roku (0111-KDIB1-2.4010.69.2017.2.KP) podzielił stanowisko wnioskodawcy, iż w wyniku przekształcenia długu w nową pożyczkę doszło do powstania ujemnych różnic kursowych od części stanowiącej niespłaconą kwotę kapitału pożyczki, które mogły zostać rozliczone jako koszty uzyskania przychodu.

Przekształcenie niespłaconej kwoty pożyczki w nową pożyczkę, należy zatem traktować jako nowację, wskutek której doszło do uregulowania pierwotnej pożyczki, co z kolei doprowadziło do powstania ujemnych różnic kursowych.

W konsekwencji, Spółka była uprawniona do rozliczenia powstałych w ten sposób ujemnych różnic kursowych jako kosztów uzyskania przychodu.