(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Podnajem jachtu będzie stanowił koszt uzyskania przychodu

W przypadku osiągania przychodów z podnajmu jachtu firma będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu czynszu podnajmu.

Natomiast wydatki przeznaczone na wynajem jachtu i jego utrzymanie, w części w jakiej nie prowadzą one do powstania przychodu z tytułu podnajmu, nie mogą być uznane za podejmowane w celach uzyskania przychodu.

Nie są to również wydatki ponoszone na reklamę albowiem są one ukierunkowane na reprezentowanie (reprezentację Spółki) oraz budowanie jej prestiżu. W konsekwencji wydatki takie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

Przedmiotowe stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 maja 2017 roku (0111-KDIB1-2.4010.27.2017.1.ANK).