(22) 415-42-02, (22) 241-11-95 Pn-Pt 9.00-17.00

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w PGK

Podatnikiem podatku dochodowego jest grupa a nie poszczególne podmioty ją tworzące.

Zatem to podatkowa grupa kapitałowa (PGK) będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych przez spółki wchodzące w jej skład z podmiotami powiązanymi spoza PGK. Obowiązek dokumentacyjny dotyczy transakcji, które przekraczać będą limity wskazane w art. 9a ust. 1d pkt 3 ustawy o CIT na poziomie PGK a nie poszczególnych jej spółek.

Stanowisko takie zostało wyrażone w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2017 roku, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.79.2017.1.AZ.